Aktualności

O NISKOEMISYJNEJ POLSCE W BRUKSELI

2014-01-23 21 stycznia 2014 w siedzibie Europarlamentu odbyło się spotkanie poświęcone wynikom opracowania “2050.pl. Podróż do niskoemisyjnej przyszłości”. Zorganizowana dzięki pomocy Jerzego Buzka debata przyciągnęła grono kilkudziesięciu europarlamentarzystów, przedstawicieli najważniejszych urzędów europejskich i Stałych Przedstawicielstw przy UE, a także analityków z renomowanych brukselskich think-tanków. “Choć na wiele wiele…

więcej
Aktualności

ROLNICTWO A POLITYKA KLIMATYCZNA

ROLNICTWO A POLITYKA KLIMATYCZNA

2013-12-31 Udział rolnictwa w działaniach na rzecz polityki klimatycznej jest jednym z istotnych elementów ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Zwłaszcza w krajach, gdzie ten segment gospodarki cały czas stanowi istotny element gospodarki danego kraju. Dotyczy to więc Polski. Co…

więcej
Aktualności

POLACY GŁOSUJĄ ZA OZE

2013-12-24 94 proc. Polaków opowiada się ze zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie nośników wykorzystywanych przez polski sektor energetyczny w ciągu najbliższych 20 lat – wynika z badań “Polacy o zmianach klimatu” przeprowadzonych przez CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej na zlecenie Europejskiej Fundacji Klimatycznej. Odsetek ten jest ponad dwukrotnie wyższy od liczby zwolenników rozwoju energetyki opartej na węglu…

więcej
Raporty

2050.PL - PODRÓŻ DO NISKOEMISYJNEJ PRZYSZŁOŚCI

Ponad rok temu eksperci Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych i Instytutu na rzecz Ekorozwoju zainicjowały prace nad przygotowaniem dokumentu analizującego możliwości stworzenia do 2050 roku w Polsce gospodarki niskoemisyjnej. Gospodarki szanującej środowisko naturalne, biorącej pod uwagę interesy nie tylko bieżącego, ale i przyszłych pokoleń, dla której czyste powietrze, niezdewastowany krajobraz i zdrowie publiczne nie są mniej ważne niż zysk finansowy. Dziś…

więcej
Raporty

CZĘŚĆ I - DYLEMATY MODERNIZACJI

Europa stoi obecnie przed wyzwaniem powrotu do szybkiego, a jednocześnie zrównoważonego wzrostu. Trwały rozwój – bo tak również można tłumaczyć pojęcie sustainable development – wymaga nie tylko solidnych fundamentów gospodarczych, lecz również społecznych oraz środowiskowych. Jaki system ekonomiczny może pogodzić te trzy wymiary? Czy stare recepty nadal są dobre, lecz musimy je wdrażać sprawniej, czy też należy szukać nowych rozwiązań? Czy…

więcej
Raporty

CZĘŚĆ II - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Kiedy polska prasa zastanawia się nad redukcją emisji CO2 skupia się zazwyczaj na sektorze energetycznym zapominając, że producentami i odbiorcami energii są także inne sektory: gospodarstwa domowe, usługi, transport, przemysł i rolnictwo. Odpowiadają one często w nie mniejszym niż energetyka stopniu za emisję nie tylko dwutlenku węgla, ale i wielu innych szkodliwych dla zdrowia substancji takich jak pyły zawieszone, tlenki azotu i siarki czy metale ciężkie. Właśnie w tych sektorach…

więcej
Raporty

CZĘŚĆ III - NISKOEMISYJNA ENERGETYKA

Sektor energetyczny, choć w ujęciu finansowym nie wydaje się stanowić podstawy gospodarki, w rzeczywistości przesądza o jej funkcjonowaniu i decydować może o jej sukcesach albo porażkach. Niniejsza część poświęcona jest analizie perspektyw rozwoju tej branży w Polsce oraz możliwym opcjom jej transformacji w perspektywie roku 2050. Celem przedstawionych analiz jest rozproszenie wielu mitów jakie narosły w Polsce wokół możliwości przeobrażenia polskiej energetyki na…

więcej
Publikacje

NISKOEMISYJNA GOSPODARKA - WYSOKI STANDARD ŻYCIA

Rozwój Polski i wzrost zamożności Polaków oznacza równocześnie wzrost konsumpcji energii i emisyjności naszej gospodarki, a co za tym idzie również kosztów polityki zdrowotnej. Niskoemisyjna transformacja nie tylko jednak nie stoi w sprzeczności ze wzrostem gospodarczym, ale może ten rozwój dodatkowo napędzać - wynika z drugiej publikacji przygotowanej w ramach projektu „Niskoemisyjna Polska 2050” pt. „Między Północą a…

więcej
Publikacje

KLIMAT DLA INNOWACJI, INNOWACJE DLA KLIMATU

KLIMAT DLA INNOWACJI, INNOWACJE DLA KLIMATU

Zwolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego Polski zmusza nas do zadania sobie pytania: w jaki sposób utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju. Jest ono tym bardziej aktualne, że wyczerpują się główne motory dotychczasowego wzrostu: relatywnie tania siła robocza i wysoki poziom…

więcej
Publikacje

EKO-INNOWACJE SZANSĄ NA NISKOEMISYJNĄ MODERNIZACJĘ

"Do światowej czołówki można dołączyć tylko stając z nią w szranki. Polska może dziś postawić na ekoinnowacje i dołączyć do rywalizacji o efektywne wykorzystanie zasobów. Może też obserwować niskoemisyjny wyścig z boku – ryzykuje jednak utkwienie w szarej końcówce peletonu gospodarczych średniaków i przegapienie momentu na skrócenie dystansu do globalnych liderów." - twierdzą autorzy najnowszej publikacji pt. "Rola (eko)innowacji w…

więcej
Publikacje

POLSKA 2050 - NA WĘGLOWYCH ROZSTAJACH

POLSKA 2050 - NA WĘGLOWYCH ROZSTAJACH

Większość współczesnych prognoz przewiduje, że w nadchodzących latach, obok wykorzystania gazu, właśnie technologie odnawialne i wspierające wzrost efektywności energetycznej zdominują rozwój sektora energetycznego na świecie - pisze w publikacji "Polska 2050 - na węglowych…

więcej