POLACY GŁOSUJĄ ZA OZE

2013-12-24

94 proc. Polaków opowiada się ze zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie nośników wykorzystywanych przez polski sektor energetyczny w ciągu najbliższych 20 lat – wynika z badań “Polacy o zmianach klimatu” przeprowadzonych przez CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej na zlecenie Europejskiej Fundacji Klimatycznej. Odsetek ten jest ponad dwukrotnie wyższy od liczby zwolenników rozwoju energetyki opartej na węglu (41 proc.) i kilkakrotnie wyższy niż liczba stronników budowy elektrowni atomowych (35 proc).

Zdaniem większości uczestników badania proponowane zmiany powinny być wspierane z budżetu państwa. Za wsparciem w ten sposób energetyki odnawialnej opowiada się 91 proc. Polaków. 78 proc. opowiada się się za dotowaniem działań zmierzających do racjonalizacji i ograniczenia zużycia energii. 57 proc. chciałoby wsparcia dla energetyki opartej na gazie konwencjonalnym. 55 proc. oczekuje dotacji dla łupków. Tylko 36 proc. zgadza się z koniecznością wsparcia w ten sposób energetyki węglowej.

W ślad za przekonaniem o konieczności zmian w miksie energetycznym idzie gotowość do ponoszenia kosztów tej transformacji. 44 proc. respondentów jest skłonnych płacić więcej za energię elektryczną pochodzącą z OZE. 16 proc. gotowa jest płacić 5 proc. wyższe rachunki; 17 proc. liczy się z kosztami o 10 proc. wyższymi; 3 proc. godzi się nawet z 15 proc. wzrostem cen; 6 proc. jest skłonna zapłacić 20 proc. więcej, a 3 proc. nawet powyżej 20 proc. więcej za energię elektryczną.

Wszystkie wyniki badania znajdują się w prezentacji, którą zamieszczamy poniżej.