Niskoemisyjna transformacja - integralna część szerokiej agendy modernizacyjnej

2013-11-22

Po ponad dwudziestu latach gospodarki rynkowej i niemal dekadzie od przystąpienia do Unii Europejskiej, Polska może podążyć jedną z dwóch ścieżek dalszego rozwoju. Pierwsza sprowadzi się do pozostania przy regulacyjnym i instytucjonalnym status quo, powolnej adaptacji do wyzwań rozwojowych i spóźnionym reagowaniu na trendy światowe. Alternatywą jest scenariusz modernizacji.

W scenariuszu status quo, niechęć do podejmowania reform sprawi, że, podążając drogą gospodarek południowej Europy, Polska wpadnie w pułapkę średniego dochodu tj. stan wolnego wzrostu gospodarczego i ekonomicznego oraz cywilizacyjnego niedorozwoju.
W scenariuszu modernizacji, Polska może zbudować swoją przyszłość opierając się na trzech filarach:
(1) wysokiej jakości instytucji publicznych
i stanowionego prawa;
(2) kreatywności i innowacyjności;
(3) efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego
i zasobów naturalnych.
Reformy w tych obszarach wzmocnią potencjał naszego kraju i pozwolą na dołączenie do liderów światowych w perspektywie roku 2050.

Te trzy kluczowe cele są silnie sprzężone z ideą niskoemisyjnej transformacji. Poprawa jakości regulacji oraz zrównoważenie krótko-, średnio- i długookresowych celów polityki rozwojowej stworzy stabilne warunki dla rozwoju technologii niskoemisyjnych, a także zagwarantuje,
że koszty zewnętrzne funkcjonowania gospodarki znacząco spadną.
Inwestycje w polski potencjał innowacyjny nie tylko zmotywują rynek do poszukiwania nowych rozwiązań problemów środowiskowych, ale również zaowocują powstaniem tych technologii
w polskich firmach, co pozwoli nam stać się ich producentem i eksporterem.
Poprawę efektywności zasobowej gospodarki przyniosą z kolei działania w obszarze efektywności energetycznej. Dzięki nim wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne Polski, a budżety gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw zyskają dodatkowe środki.
Na koniec pojawianie się wysokiej jakości zielonych miejsc pracy będzie wspomagało restrukturyzację i modernizację gospodarki, łagodząc zaburzenia makroekonomiczne i stymulując jej rozwój.

Więcej o wyzwaniach rozwojowych Polski w Części  I raportu

Aktualności

Modernizacja sektora energetycznego musi doprowadzić do dywersyfikacji sposobów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

2013-11-22 Produkcja energii elektrycznej w naszym kraju jest w ok. 90 proc. uzależniona od węgla,  a zużycie techniczne starych bloków zmusi nas do podjęcia znaczących inwestycji już w tej dekadzie. W perspektywie 2050 roku konieczna będzie niemal całkowita wymiana obecnych mocy wytwórczych, ale już w nadchodzącym dziesięcioleciu inwestycje będę musiał być znaczące.

więcej
Aktualności

O NISKOEMISYJNEJ POLSCE W BRUKSELI

2014-01-23 21 stycznia 2014 w siedzibie Europarlamentu odbyło się spotkanie poświęcone wynikom opracowania “2050.pl. Podróż do niskoemisyjnej przyszłości”. Zorganizowana dzięki pomocy Jerzego Buzka debata przyciągnęła grono kilkudziesięciu europarlamentarzystów, przedstawicieli najważniejszych urzędów europejskich i Stałych Przedstawicielstw przy UE, a także analityków z renomowanych brukselskich think-tanków. “Choć na wiele wiele…

więcej
Aktualności

ROLNICTWO A POLITYKA KLIMATYCZNA

ROLNICTWO A POLITYKA KLIMATYCZNA

2013-12-31 Udział rolnictwa w działaniach na rzecz polityki klimatycznej jest jednym z istotnych elementów ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Zwłaszcza w krajach, gdzie ten segment gospodarki cały czas stanowi istotny element gospodarki danego kraju. Dotyczy to więc Polski. Co…

więcej
Aktualności

POLACY GŁOSUJĄ ZA OZE

2013-12-24 94 proc. Polaków opowiada się ze zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie nośników wykorzystywanych przez polski sektor energetyczny w ciągu najbliższych 20 lat – wynika z badań “Polacy o zmianach klimatu” przeprowadzonych przez CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej na zlecenie Europejskiej Fundacji Klimatycznej. Odsetek ten jest ponad dwukrotnie wyższy od liczby zwolenników rozwoju energetyki opartej na węglu…

więcej
Aktualności

PREZENTACJA RAPORTU - 2050.PL - PODRÓŻ DO NISKOEMISYJNEJ PRZYSZŁOŚCI

2013-11-14 Jakie mogą być nowe motory napędzające rozwój polskiej gospodarki? Czy niskoemisyjność jest sprzeczna z rozwojem? Czy w Polsce możliwa jest jeszcze redukacja emisji CO2? Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przedstawiającej wyniki zawarte w raporcie "2050.pl - podróż do niskoemisyjnej przyszłości".

więcej
Aktualności

PREZENTACJA - NISKOEMISYJNA ENERGETYKA

2013-11-14 Czy warto coś zmieniać w polskiej energetyce? Czy za 40 lat węgiel będzie nadal jedyną drogą dla Polski? Czy OZE może się w przyszłości w Polsce opłacać? Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przedstawiającą zawarte w raporcie "2050.pl - podróż do niskoemisyjnej przyszłości" wyzwania stojące przed polską energetyką i możliwe scenariusze jej rozwoju.

więcej
Aktualności

PREZENTACJA - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

2013-11-14 Jak skutecznie poprawić w Polsce efektywność energetyczną? Jak uchronić naszą gospodarkę przed dużym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną? Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przedstawiającą wyniki raportu "2050.pl - podróż do niskoemisyjnej przyszłości" w zakresie efektywności energetycznej.

więcej
Aktualności

2050.PL – PODRÓŻ DO NISKOEMISYJNEJ PRZYSZŁOŚCI

2050.PL – PODRÓŻ DO NISKOEMISYJNEJ PRZYSZŁOŚCI

2013-06-25 Wdrożenie niskoemisyjnego pakietu modernizacyjnego przyczyni się do zwiększenia poziomu PKB o 0,5 proc. w 2030 r. i o ponad 1 proc. w 20 lat później. Aby tak się stało Polska musi postawić na innowacyjność, efektywność wykorzystywania zasobów oraz dobre prawo. 

więcej
Aktualności

KONFERENCJA: ROK 2050 - NISKOEMISYJNA POLSKA

2013-01-08 Decyzje w sprawie przyszłościowych strategii energetycznych dla Polski powinny być podejmowane w oparciu o rzetelne analizy. - Jeżeli będziemy mieli kalkulacje, które pokażą, ile w rzeczywistości Polska może udźwignąć redukcji, dopiero wtedy stajemy się partnerami do dyskusji – mówi prof. Maciej Nowicki.

więcej