Niskoemisyjna transformacja będzie wspierać wzrost gospodarczy Polski w perspektywie 2050 roku

2013-11-22

Wdrożenie pakietu modernizacyjnego przyczyni się do zwiększenia poziomu PKB o 0,5 proc. w roku 2030 roku oraz o ponad 1 proc. w roku 2050.

Uwzględniając oddziaływania, jaki na gospodarkę wywarłoby wzmocnienie jej innowacyjności – efekt ten zależy bowiem nie tylko od samego faktu dokonania inwestycji w rozwiązania energooszczędne, ale i od tego czy wdrażanie polityki redukcji emisji stanie się stymulatorem polskiej innowacyjności, niskoemisyjna modernizacja podniosłaby wartość polskiego PKB w roku 2050 nawet o 3,5 proc., przy czym 1,5 proc. przypadałoby na wzrost efektywności energetycznej, a 2 proc. na sprzężony wzrost innowacyjności polskiej gospodarki tj. wynalezienie i wytworzenie w kraju szeregu produktów wspomagających oszczędzanie i produkowanie energii w sposób zrównoważony.
Najsilniej na wzrost gospodarczy oddziałuje poprawa efektywności energetycznej budynków. Drugim obszarem stymulującym wzrost PKB w długim okresie jest obniżenie paliwochłonności samochodów. Również wzrost efektywności wykorzystania zasobów i energii w przemyśle oraz poprawa zarządzania odpadami wpłyną na rozwój naszej gospodarki.

Wśród przedsięwzięć polegających na poprawie efektywności energetycznej tylko działania w rolnictwie przekładają się na niewielki spadek produktu. Negatywny wpływ na PKB można w tym wypadku tłumaczyć wzrostem zapotrzebowania na dobra pośrednie oraz wzrostem znaczenia rolnictwa w strukturze produkcji względem innych sektorów o wyższej produktywności pracy.

Również dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wiąże się z niskimi kosztami makroekonomicznymi. Wynikają one najpierw z wysokich początkowych nakładów kapitałowych, a następnie – ze zwiększonej wymiany energii elektrycznej z zagranicą. Łączny negatywny wpływ rolnictwa oraz energetyki (bez CCS) jest w dłuższym okresie na tyle mały, że może być w całości zrównoważony przez działania w samym tylko obszarze transportu.

Więcej o wymiarze makroekonomicznym niskoemisyjnej modernizacji w Części IV

Aktualności

Modernizacja sektora energetycznego musi doprowadzić do dywersyfikacji sposobów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

2013-11-22 Produkcja energii elektrycznej w naszym kraju jest w ok. 90 proc. uzależniona od węgla,  a zużycie techniczne starych bloków zmusi nas do podjęcia znaczących inwestycji już w tej dekadzie. W perspektywie 2050 roku konieczna będzie niemal całkowita wymiana obecnych mocy wytwórczych, ale już w nadchodzącym dziesięcioleciu inwestycje będę musiał być znaczące.

więcej
Aktualności

Niskoemisyjna transformacja - integralna część szerokiej agendy modernizacyjnej

2013-11-22 Po ponad dwudziestu latach gospodarki rynkowej i niemal dekadzie od przystąpienia do Unii Europejskiej, Polska może podążyć jedną z dwóch ścieżek dalszego rozwoju. Pierwsza sprowadzi się do pozostania przy regulacyjnym i instytucjonalnym status quo, powolnej adaptacji do wyzwań rozwojowych i spóźnionym reagowaniu na trendy światowe. Alternatywą jest scenariusz modernizacji.

więcej
Aktualności

O NISKOEMISYJNEJ POLSCE W BRUKSELI

2014-01-23 21 stycznia 2014 w siedzibie Europarlamentu odbyło się spotkanie poświęcone wynikom opracowania “2050.pl. Podróż do niskoemisyjnej przyszłości”. Zorganizowana dzięki pomocy Jerzego Buzka debata przyciągnęła grono kilkudziesięciu europarlamentarzystów, przedstawicieli najważniejszych urzędów europejskich i Stałych Przedstawicielstw przy UE, a także analityków z renomowanych brukselskich think-tanków. “Choć na wiele wiele…

więcej
Aktualności

ROLNICTWO A POLITYKA KLIMATYCZNA

ROLNICTWO A POLITYKA KLIMATYCZNA

2013-12-31 Udział rolnictwa w działaniach na rzecz polityki klimatycznej jest jednym z istotnych elementów ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Zwłaszcza w krajach, gdzie ten segment gospodarki cały czas stanowi istotny element gospodarki danego kraju. Dotyczy to więc Polski. Co…

więcej
Aktualności

POLACY GŁOSUJĄ ZA OZE

2013-12-24 94 proc. Polaków opowiada się ze zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie nośników wykorzystywanych przez polski sektor energetyczny w ciągu najbliższych 20 lat – wynika z badań “Polacy o zmianach klimatu” przeprowadzonych przez CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej na zlecenie Europejskiej Fundacji Klimatycznej. Odsetek ten jest ponad dwukrotnie wyższy od liczby zwolenników rozwoju energetyki opartej na węglu…

więcej
Aktualności

PREZENTACJA RAPORTU - 2050.PL - PODRÓŻ DO NISKOEMISYJNEJ PRZYSZŁOŚCI

2013-11-14 Jakie mogą być nowe motory napędzające rozwój polskiej gospodarki? Czy niskoemisyjność jest sprzeczna z rozwojem? Czy w Polsce możliwa jest jeszcze redukacja emisji CO2? Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przedstawiającej wyniki zawarte w raporcie "2050.pl - podróż do niskoemisyjnej przyszłości".

więcej
Aktualności

PREZENTACJA - NISKOEMISYJNA ENERGETYKA

2013-11-14 Czy warto coś zmieniać w polskiej energetyce? Czy za 40 lat węgiel będzie nadal jedyną drogą dla Polski? Czy OZE może się w przyszłości w Polsce opłacać? Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przedstawiającą zawarte w raporcie "2050.pl - podróż do niskoemisyjnej przyszłości" wyzwania stojące przed polską energetyką i możliwe scenariusze jej rozwoju.

więcej
Aktualności

PREZENTACJA - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

2013-11-14 Jak skutecznie poprawić w Polsce efektywność energetyczną? Jak uchronić naszą gospodarkę przed dużym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną? Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przedstawiającą wyniki raportu "2050.pl - podróż do niskoemisyjnej przyszłości" w zakresie efektywności energetycznej.

więcej
Aktualności

2050.PL – PODRÓŻ DO NISKOEMISYJNEJ PRZYSZŁOŚCI

2050.PL – PODRÓŻ DO NISKOEMISYJNEJ PRZYSZŁOŚCI

2013-06-25 Wdrożenie niskoemisyjnego pakietu modernizacyjnego przyczyni się do zwiększenia poziomu PKB o 0,5 proc. w 2030 r. i o ponad 1 proc. w 20 lat później. Aby tak się stało Polska musi postawić na innowacyjność, efektywność wykorzystywania zasobów oraz dobre prawo. 

więcej
Aktualności

KONFERENCJA: ROK 2050 - NISKOEMISYJNA POLSKA

2013-01-08 Decyzje w sprawie przyszłościowych strategii energetycznych dla Polski powinny być podejmowane w oparciu o rzetelne analizy. - Jeżeli będziemy mieli kalkulacje, które pokażą, ile w rzeczywistości Polska może udźwignąć redukcji, dopiero wtedy stajemy się partnerami do dyskusji – mówi prof. Maciej Nowicki.

więcej