Modernizacja sektora energetycznego musi doprowadzić do dywersyfikacji sposobów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

2013-11-22

Produkcja energii elektrycznej w naszym kraju jest w ok. 90 proc. uzależniona od węgla,  a zużycie techniczne starych bloków zmusi nas do podjęcia znaczących inwestycji już w tej dekadzie. W perspektywie 2050 roku konieczna będzie niemal całkowita wymiana obecnych mocy wytwórczych, ale już w nadchodzącym dziesięcioleciu inwestycje będę musiał być znaczące.

Nowoczesny system energetyczny można zbudować na wiele sposobów. Z perspektywy polityki publicznej ważny jest jednak nie tyle wybór konkretnych technologii wytwarzania, co raczej przyjęcie racjonalnego modelu ram systemowych kształtujących jej rozwój w zgodzie z celami społecznymi:
(1) stabilizacji dostaw energii,
(2) dywersyfikacji jej źródeł
(3) ograniczenia negatywnych efektów, jakie sektor wywiera na swoje otoczenie.

Możliwe warianty modernizacji sektora energetycznego w Polsce różnią się między sobą nie tylko strukturą wykorzystywanych źródeł, lecz także stopniem centralizacji całego rynku i jego integracją  z resztą Europy.
W raporcie analizujemy pięć takich alternatywnych wariantów omawiając ich zalety i wady, a także koszty i korzyści z ich wyboru w porównaniu do scenariusza odniesienia, w którym węglowa orientacja polskiej energetyki zostaje utrzymana.

Poważna redukcja emisji z sektora energetycznego (o 70-80 proc. względem 1990) jest w pełni osiągalna po kosztach w pełni porównywalnych ze scenariuszem odniesienia i to pod nieobecność opłat emisyjnych. W sytuacji, w której cel redukcyjny postawiony byłby wyżej (90 proc.) konieczne byłoby zastosowanie relatywnie kosztownej i społecznie kontrowersyjnej technologii CCS, której sens ekonomiczny zależałby od przyszłego poziomu opłat emisyjnych. W zakładanym w raporcie stopniowym wzroście ceny uprawnień do 45 euro/tCO2 w roku 2050 koszt scenariusza węglowego byłby znacznie wyższy niż koszt niemal zeroemisyjnej energetyki wyposażonej w systemy CCS. Niższy koszt scenariuszy modernizacyjnych to także niższe oczekiwane ceny energii dla odbiorców końcowych. W roku 2050 płaciliby oni za elektryczność mniej więcej tyle samo, ile dziś płacą odbiorcy niemieccy (będąc jednocześnie dużo bogatsi), podczas gdy poziom emisji – zarówno jednostkowej jak i zagregowanej – byłby wyraźnie mniejszy. Ilustruje to potencjał, jaki, dzięki postępowi technicznemu w obszarze energetyki odnawialnej i umiejętnemu zastosowaniu zero- lub niskoemisyjnych technologii konwencjonalnych, kryje się pod zaproponowanym kształtem modernizacji sektora energetycznego.

Więcej o modernizacji polskiej energetyki w Części III raportu

Aktualności

Niskoemisyjna transformacja - integralna część szerokiej agendy modernizacyjnej

2013-11-22 Po ponad dwudziestu latach gospodarki rynkowej i niemal dekadzie od przystąpienia do Unii Europejskiej, Polska może podążyć jedną z dwóch ścieżek dalszego rozwoju. Pierwsza sprowadzi się do pozostania przy regulacyjnym i instytucjonalnym status quo, powolnej adaptacji do wyzwań rozwojowych i spóźnionym reagowaniu na trendy światowe. Alternatywą jest scenariusz modernizacji.

więcej
Aktualności

O NISKOEMISYJNEJ POLSCE W BRUKSELI

2014-01-23 21 stycznia 2014 w siedzibie Europarlamentu odbyło się spotkanie poświęcone wynikom opracowania “2050.pl. Podróż do niskoemisyjnej przyszłości”. Zorganizowana dzięki pomocy Jerzego Buzka debata przyciągnęła grono kilkudziesięciu europarlamentarzystów, przedstawicieli najważniejszych urzędów europejskich i Stałych Przedstawicielstw przy UE, a także analityków z renomowanych brukselskich think-tanków. “Choć na wiele wiele…

więcej
Aktualności

ROLNICTWO A POLITYKA KLIMATYCZNA

ROLNICTWO A POLITYKA KLIMATYCZNA

2013-12-31 Udział rolnictwa w działaniach na rzecz polityki klimatycznej jest jednym z istotnych elementów ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Zwłaszcza w krajach, gdzie ten segment gospodarki cały czas stanowi istotny element gospodarki danego kraju. Dotyczy to więc Polski. Co…

więcej
Aktualności

POLACY GŁOSUJĄ ZA OZE

2013-12-24 94 proc. Polaków opowiada się ze zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie nośników wykorzystywanych przez polski sektor energetyczny w ciągu najbliższych 20 lat – wynika z badań “Polacy o zmianach klimatu” przeprowadzonych przez CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej na zlecenie Europejskiej Fundacji Klimatycznej. Odsetek ten jest ponad dwukrotnie wyższy od liczby zwolenników rozwoju energetyki opartej na węglu…

więcej
Aktualności

PREZENTACJA RAPORTU - 2050.PL - PODRÓŻ DO NISKOEMISYJNEJ PRZYSZŁOŚCI

2013-11-14 Jakie mogą być nowe motory napędzające rozwój polskiej gospodarki? Czy niskoemisyjność jest sprzeczna z rozwojem? Czy w Polsce możliwa jest jeszcze redukacja emisji CO2? Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przedstawiającej wyniki zawarte w raporcie "2050.pl - podróż do niskoemisyjnej przyszłości".

więcej
Aktualności

PREZENTACJA - NISKOEMISYJNA ENERGETYKA

2013-11-14 Czy warto coś zmieniać w polskiej energetyce? Czy za 40 lat węgiel będzie nadal jedyną drogą dla Polski? Czy OZE może się w przyszłości w Polsce opłacać? Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przedstawiającą zawarte w raporcie "2050.pl - podróż do niskoemisyjnej przyszłości" wyzwania stojące przed polską energetyką i możliwe scenariusze jej rozwoju.

więcej
Aktualności

PREZENTACJA - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

2013-11-14 Jak skutecznie poprawić w Polsce efektywność energetyczną? Jak uchronić naszą gospodarkę przed dużym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną? Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przedstawiającą wyniki raportu "2050.pl - podróż do niskoemisyjnej przyszłości" w zakresie efektywności energetycznej.

więcej
Aktualności

2050.PL – PODRÓŻ DO NISKOEMISYJNEJ PRZYSZŁOŚCI

2050.PL – PODRÓŻ DO NISKOEMISYJNEJ PRZYSZŁOŚCI

2013-06-25 Wdrożenie niskoemisyjnego pakietu modernizacyjnego przyczyni się do zwiększenia poziomu PKB o 0,5 proc. w 2030 r. i o ponad 1 proc. w 20 lat później. Aby tak się stało Polska musi postawić na innowacyjność, efektywność wykorzystywania zasobów oraz dobre prawo. 

więcej
Aktualności

KONFERENCJA: ROK 2050 - NISKOEMISYJNA POLSKA

2013-01-08 Decyzje w sprawie przyszłościowych strategii energetycznych dla Polski powinny być podejmowane w oparciu o rzetelne analizy. - Jeżeli będziemy mieli kalkulacje, które pokażą, ile w rzeczywistości Polska może udźwignąć redukcji, dopiero wtedy stajemy się partnerami do dyskusji – mówi prof. Maciej Nowicki.

więcej