Aktualności

Modernizacja sektora energetycznego musi doprowadzić do dywersyfikacji sposobów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

2013-11-22 Produkcja energii elektrycznej w naszym kraju jest w ok. 90 proc. uzależniona od węgla,  a zużycie techniczne starych bloków zmusi nas do podjęcia znaczących inwestycji już w tej dekadzie. W perspektywie 2050 roku konieczna będzie niemal całkowita wymiana obecnych mocy wytwórczych, ale już w nadchodzącym dziesięcioleciu inwestycje będę musiał być znaczące.

więcej
Aktualności

Niskoemisyjna transformacja - integralna część szerokiej agendy modernizacyjnej

2013-11-22 Po ponad dwudziestu latach gospodarki rynkowej i niemal dekadzie od przystąpienia do Unii Europejskiej, Polska może podążyć jedną z dwóch ścieżek dalszego rozwoju. Pierwsza sprowadzi się do pozostania przy regulacyjnym i instytucjonalnym status quo, powolnej adaptacji do wyzwań rozwojowych i spóźnionym reagowaniu na trendy światowe. Alternatywą jest scenariusz modernizacji.

więcej