• W ramach projektu powołaliśmy Forum ekspertów.

  Naszą ideą było zachęcenie ich do dyskusji nad kształtem, jaki powinna przyjąć polska polityka, aby zmodernizować gospodarkę w kierunku niskoemisyjnym.

  Zależało nam na tym, żeby skorzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów oraz wspólnie rozpocząć debatę nad tym, co realizacja niskoemisyjnej polityki oznacza dla polskiej gospodarki.

  Inauguracja Forum Ekspertów odbyła się podczas konferencji 4 czerwca 2012.

 • Eksperci współpracujący przy raporcie

  Równolegle z pracami analitycznymi projekt rozwijał się bowiem dzięki spotkaniom z przedstawicielami świata nauki, działaczami społecznymi, politykami i pracownikami administracji.

  1. dr hab. inż. Krzysztof Berbeka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  2. dr inż. Krzysztof Biernat, Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów
  3. prof. dr hab. Tomasz Borecki, Doradca Prezydenta RP, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  4. Tomasz Chruszczow, Ministerstwo Środowiska
  5. Dariusz Ciarkowski, Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
  6. Radosław Czapski, Bank Światowy
  7. Jan Friedberg, Projektowanie i doradztwo w zarządzaniu
  8. Radosław Gawlik, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
  9. dr inż. Włodzimierz Grochal, Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
  10. Ewaryst Hille, E5
  11. Anna Januszewska, PwC Polska Sp. z o.o.
  12. dr inż. Wojciech Jaworski, ekspert ds. ochrony powietrza
  13. prof. dr hab. Andrzej Kędziora, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
  14. Izabela Kielichowska, GE Energy
  15. Małgorzata Kijowska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  16. Dariusz Koc, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
  17. Wojciech Konecki, CECED Polska
  18. Marek Kossowski, EnercoNet Sp. z o.o.
  19. prof. dr hab. Andrzej Kowalski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB
  20. prof. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski, Politechnika Warszawska
  21. Daria Kulczycka, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
  22. Anita Kuliś, PwC Polska Sp. z o.o.
  23. Grzegorz Kunikowski, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.
  24. Jerzy Kwieciński, Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości
  25. Szymon Liszka, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii FEWE

  26. Andrzej Lubiatowski, Unia Metropolii Polskich
  27. prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, Fundacja Green Cross Poland
  28. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki, Dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  29. Andrzej Olechowski, Dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego
  30. Grzegorz Onichimowski
  31. dr Aleksander Panek, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
  32. Irena Pichola, PwC Polska Sp. z o.o.
  33. Tomasz Podgajniak, Enerco Sp. z o.o.
  34. Krzysztof Prasałek, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
  35. Jan Rączka
  36. Andrzej Sikora, Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.
  37. prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska
  38. Zbigniew Szymczak, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
  39. dr inż. Jacek Walczak, Instytut Zootechniki - PIB
  40. dr inż. Andrzej Waltz, Projekty, Konsultacje, Oprogramowanie
  41. dr inż. Arkadiusz Węglarz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
  42. Leszek Wieciech, Dyrektor Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego
  43. dr Michał Wilczyński    
  44. Grzegorz Wiśniewski, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.
  45. Jerzy Ziaja, Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu
  46. Andrzej Ziółkowski, Politechnika Poznańska
  47. dr Piotr Żuber, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  48. prof. dr hab. Tomasz Żylicz, Uniwersytet Warszawski