Publikacje

Główną ideą projektu jest rzetelne przedstawienie kosztów i korzyści prowadzenia w Polsce polityki klimatycznej w perspektywie do 2050 r. Istotną kwestią jest przesunięcie punktu ciężkości w debacie publicznej i agendzie polityki państwa w stronę myślenia w kategoriach modernizacji opartej o innowacyjność, efektywność i przyjazność środowisku naturalnemu. Część z tych zagadnień omawiamy w publikacjach, które powstawały równocześnie z pracami nad raportem.

Publikacje

2050.PL - PODRÓŻ DO NISKOEMISYJNEJ PRZYSZŁOŚCI - RAPORT

2050.PL - PODRÓŻ DO NISKOEMISYJNEJ PRZYSZŁOŚCI - RAPORT

Dziś Polska może wybrać między dwoma drogami. Możemy pójść ścieżką umiarkowanego wzrostu – utrzymującą cywilizacyjne status quo. Możemy jednak wybrać podróż szlakiem opartym na trzech głównych filarach: poprawie jakości instytucji i regulacji, innowacjach oraz…

więcej
Publikacje

NISKOEMISYJNA GOSPODARKA - WYSOKI STANDARD ŻYCIA

Rozwój Polski i wzrost zamożności Polaków oznacza równocześnie wzrost konsumpcji energii i emisyjności naszej gospodarki, a co za tym idzie również kosztów polityki zdrowotnej. Niskoemisyjna transformacja nie tylko jednak nie stoi w sprzeczności ze wzrostem gospodarczym, ale może ten rozwój dodatkowo napędzać - wynika z drugiej publikacji przygotowanej w ramach projektu „Niskoemisyjna Polska 2050” pt. „Między Północą a…

więcej
Publikacje

KLIMAT DLA INNOWACJI, INNOWACJE DLA KLIMATU

KLIMAT DLA INNOWACJI, INNOWACJE DLA KLIMATU

Zwolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego Polski zmusza nas do zadania sobie pytania: w jaki sposób utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju. Jest ono tym bardziej aktualne, że wyczerpują się główne motory dotychczasowego wzrostu: relatywnie tania siła robocza i wysoki poziom…

więcej
Publikacje

EKO-INNOWACJE SZANSĄ NA NISKOEMISYJNĄ MODERNIZACJĘ

"Do światowej czołówki można dołączyć tylko stając z nią w szranki. Polska może dziś postawić na ekoinnowacje i dołączyć do rywalizacji o efektywne wykorzystanie zasobów. Może też obserwować niskoemisyjny wyścig z boku – ryzykuje jednak utkwienie w szarej końcówce peletonu gospodarczych średniaków i przegapienie momentu na skrócenie dystansu do globalnych liderów." - twierdzą autorzy najnowszej publikacji pt. "Rola (eko)innowacji w…

więcej
Publikacje

POLSKA 2050 - NA WĘGLOWYCH ROZSTAJACH

POLSKA 2050 - NA WĘGLOWYCH ROZSTAJACH

Większość współczesnych prognoz przewiduje, że w nadchodzących latach, obok wykorzystania gazu, właśnie technologie odnawialne i wspierające wzrost efektywności energetycznej zdominują rozwój sektora energetycznego na świecie - pisze w publikacji "Polska 2050 - na węglowych…

więcej
Publikacje

NOWE RAMY UNIJNEJ POLITYKI KLIMATYCZNEJ – SZANSE I WYZWANIA DLA POLSKI

W jaki sposób cele zaproponowane przez Komisję Europejską na rok 2030 powinny być wdrażane w Polsce, aby stanowiło to pozytywny impuls rozwojowy dla gospodarki, a narzędzia wdrożeniowe były dopasowane do specyfiki gospodarczej kraju? Na to pytanie odpowiadają Maciej Bukowski (Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych) i Zbigniew Karaczun (Instytut na rzecz Ekorozwoju), autorzy publikacji W polskim interesie. Jak wykorzystać politykę…

więcej