2050.PL - PODRÓŻ DO NISKOEMISYJNEJ PRZYSZŁOŚCI

Ponad rok temu eksperci Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych (WISE) i Instytutu na rzecz Ekorozwoju (INE) zainicjowały prace nad przygotowaniem dokumentu analizującego możliwości stworzenia do 2050 roku w Polsce gospodarki niskoemisyjnej. Gospodarki szanującej środowisko naturalne, biorącej pod uwagę interesy nie tylko bieżącego, ale i przyszłych pokoleń, dla której czyste powietrze, niezdewastowany krajobraz i zdrowie publiczne nie są mniej ważne niż zysk finansowy. Dziś oddajemy w Państwa ręce opracowanie będące owocem tych prac. Mamy nadzieję, że stanie się ono swoistą mapą drogową niskoemisyjnego rozwoju Polski do roku 2050, pomocną przy dokonywaniu wyborów strategicznych w naszej polityce przemysłowej,energetycznej, transportowej, środowiskowej i regionalnej.

Centralnym pojęciem raportu 2050.pl - podróż do niskoemisyjnej przyszłości, jest „modernizacja”. Rozumiemy przez nią nie tyle rozwój stricte gospodarczy, co raczej cywilizacyjny – a więc taki, w którym hierarchia wartości cenionych przez polskie społeczeństwo i polską politykę zmieni się tak, jak zmienia się dziś w krajach rozwiniętej Północy.

Dziś Polska może wybrać między dwoma drogami. Możemy pójść ścieżką umiarkowanego wzrostu – utrzymującą cywilizacyjne status quo. Możemy jednak wybrać podróż szlakiem opartym na trzech głównych filarach: poprawie jakości instytucji i regulacji, innowacjach oraz efektywnym wykorzystywaniu zasobów.

W naszym przekonaniu Polska przyszłości musi być krajem kreatywnym, konkurencyjnym instytucjonalnie, atrakcyjnym kulturowo, a nade wszystko - takim, który wie, że jego rozwój nie może odbywać się kosztem innych - mieszkańców biedniejszych regionów świata i przyszłych pokoleń. By tak się stało, musimy zmienić nasz sposób myślenia i działania - zainwestować w innowacyjność, efektywność zasobową i jakość instytucji publicznych. W raporcie dowodzimy, analizując kompleksowy pakiet zmian w polskiej energetyce, przemyśle, rolnictwie i usługach, że taka niskoemisyjna modernizacja jest w zasięgu ręki.

Tym raportem chcemy zaprosić Państwa w podróż do Polski w roku 2050.

"...Po ponad dwudziestu latach gospodarki rynkowej i niemal dekadzie od przystąpienia do Unii Europejskiej, Polska może podążyć jedną z dwóch ścieżek dalszego rozwoju. Pierwsza sprowadzi się do pozostania przy regulacyjnym i instytucjonalnym status quo, powolnej adaptacji do wyzwań rozwojowych i spóźnionym reagowaniu na trendy światowe. W tym scenariuszu, niechęć do podejmowania reform sprawi, że podążając drogą gospodarek południowej Europy, wpadniemy w pułapkę średniego dochodu tj. stan wolnego wzrostu gospodarczego i ekonomicznego oraz cywilizacyjnego niedorozwoju. Alternatywą jest scenariusz modernizacji, w którym Polska zbuduje swoją przyszłość opierając się na trzech filarach: (1) wysokiej jakości instytucji publicznych i stanowionego prawa,(2) kreatywności i innowacyjności oraz (3) efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego i zasobów naturalnych. Reformy w tych obszarach wzmocnią potencjał naszego kraju i pozwolą na dołączenie do liderów światowych w perspektywie roku 2050..." 2050.PL - podróż do niskoemisyjnej przyszłośc, red. M.Bukowski

Raporty

CZĘŚĆ V - KLIMAT DLA POLITYKI KLIMATYCZNEJ

W polskiej debacie publicznej ścierają się dziś trzy poglądy na europejską politykę klimatyczną: sceptycy działają na rzecz redukcji jej znaczenia, minimaliści zmierzają do utrzymania polityki w jej obecnym kształcie, natomiast wspierający promują stawianie ambitniejszych celów na przyszłość. Niemal wszyscy istotni aktorzy życia publicznego (w tym partie polityczne, administracja publiczna oraz większość przedstawicieli biznesu) reprezentują dwa pierwsze wymienione nurty. Trzeci…

więcej