2050.PL - PODRÓŻ DO NISKOEMISYJNEJ PRZYSZŁOŚCI - DANE

Raporty

2050.PL - PODRÓŻ DO NISKOEMISYJNEJ PRZYSZŁOŚCI

Ponad rok temu eksperci Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych i Instytutu na rzecz Ekorozwoju zainicjowały prace nad przygotowaniem dokumentu analizującego możliwości stworzenia do 2050 roku w Polsce gospodarki niskoemisyjnej. Gospodarki szanującej środowisko naturalne, biorącej pod uwagę interesy nie tylko bieżącego, ale i przyszłych pokoleń, dla której czyste powietrze, niezdewastowany krajobraz i zdrowie publiczne nie są mniej ważne niż zysk finansowy. Dziś…

więcej
Raporty

CZĘŚĆ V - KLIMAT DLA POLITYKI KLIMATYCZNEJ

W polskiej debacie publicznej ścierają się dziś trzy poglądy na europejską politykę klimatyczną: sceptycy działają na rzecz redukcji jej znaczenia, minimaliści zmierzają do utrzymania polityki w jej obecnym kształcie, natomiast wspierający promują stawianie ambitniejszych celów na przyszłość. Niemal wszyscy istotni aktorzy życia publicznego (w tym partie polityczne, administracja publiczna oraz większość przedstawicieli biznesu) reprezentują dwa pierwsze wymienione nurty. Trzeci…

więcej